Ô Dù cầm tay cán thẳng nhựa

   
   
   
  lightbox
   

  CHE NẮNG - NGĂN MƯA

     và NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU

  Ô Dù Việt Nam

  .